NEURO wie NL

Neuropsychologie

Leeftijdsgroep:


Adolescenten

Volwassenen

OuderenBij welke klachten is een neuropsychologisch onderzoek aangewezen:


Ouderdomspathologie (Vb.: dementie-screening)

Concentratie- en aandachtsproblemen

Geheugenproblemen

Problemen op school- of met werkprestatie

Taal- of spraakstoornis

Stoornis in de waarneming

Veranderingen in het gedrag of persoonlijkheid

Gedragsproblemen  (Vb.: ADHD)

NAH, Niet aangeboren hersenletsels (Vb.: CVA, infectie, tumor...)