Stéphanie Teoh

Klinische Psycholoog &  Neuropsycholoog
EMDR Therapeut

Neuropsychologie


Aanbod

 

Neuropsychologische diagnostiek:

Deze is afhankelijk van de vraagstelling en klachten van het individu.


Mogelijke opties zijn:


Dementie-screening *

Concentratie- en aandachtsonderzoek

Geheugenonderzoek

Onderzoek naar taal en spraak

Onderzoek naar waarneming en ruimtelijk inzicht

ADHD-testing

Intelligentie-onderzoek

Onderzoek naar reactie en werktempo


Onrechtstreekse samenhang met eveneens mogelijk:

Psychologisch onderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek


Neuropsychologische cognitieve revalidatie:

Aandachtstraining

Geheugentraining*Neuropsychologisch onderzoek bij vermoeden dementie terugbetaald

Het RIZIV zal het neuropsychologisch onderzoek in het kader van een vermoeden van dementie terugbetalen vanaf 1 april 2011.  Het onderzoek zal aangerekend kunnen worden door een neuroloog, geriater of psychiater. Wettelijk omschrijft men dit als volgt: “De verstrekking 477573 kan voor de technische uitvoering worden toevertrouwd aan een gekwalificeerd helper met speciale kennis in de neuropsychologie die samenwerkt als gekwalificeerde helper volgens de bepalingen van het artikel 1, § 4bis, I, en II, B, 2, a) tot i), voor de bedoelde verstrekking.”


Klik hier voor de tekst uit het staatsblad.