PSY aanbod NL

Psychologie

Psychologische begeleiding


"Begeleiding" is een ruim begrip. Algemeen omvat het de begeleiding rond verwerken van

emotionele of feitelijke problemen, rond verbeteren van je vermogens om zelf je problemen te

beperken, zo mogelijk op te lossen of zelfs te vermijden. Dit gebeurt, afhankelijk van het individu en zijn kader door middel van onder andere ondersteunende gesprekken, psycho-educatie,  structuurverlening, training, expressie... .

 

Psychotherapie


Zoals begeleiding is ook "Therapie" een ruim begrip. Het onderscheid tussen begeleiding en therapie is trouwens in een psychologische setting niet altijd even duidelijk. Maar algemeen kan "Therapie" omschreven worden als "de behandeling".

Therapie omvat een verzameling van verschillende therapievormen en daarbijhorende therapeutische modellen over het functioneren van de menselijke geest.

Hier zijn de psychotherapeutische interventies veelal cliëntgericht en cognitief- gedragstherapeutisch (met accenten uit de mindfulness) onderbouwd. Wat kort wil zeggen dat om het even welk probleem, individu of kader... de oplossing in het heden ligt, in de krachten van het individu en er gewerkt wordt met de welonderzochte samenhang tussen gedachten, gedrag en zijn omgeving.


Tenslotte zou ik er graag aan willen toevoegen dat, in tegenstelling tot klassieke begeleiding en therapie ik de therapie als een samenwerkingsverband zie en dus transparantie alsook interactie zeer belangrijk oog.  Daarom geef ik steeds veel feedback terug aan mijn cliënten. Psychologisch testonderzoek


Psychologisch testonderzoek of diagnostiek is een cruciale werkzaamheid van elke psycholoog. Het omvat het identificeren van klachten, problemen, gedragspatronen, interactiepatronen... en hun mogelijke oorzaken. Het is dan ook logisch dat de diagnostische fase ook voorkomt tijdens psychologische begeleiding en psychotherapie.  Maar psychologische diagnostiek is ook mogelijk op een specifieke vraag , zoals bijvoorbeeld een vraag naar persoonlijkheidsonderzoek.

Onder het tabblad 'Neuropsychologie'  vindt u meer opties wat betreft mogelijke testings.