Stéphanie Teoh

Klinische Psycholoog &  Neuropsycholoog
EMDR Therapeut

Neuropsychologie


Voor wie

 

Leeftijdsgroep:


 • Adolescenten
 • Volwassenen
 • Ouderen


Bij welke klachten is een neuropsychologisch onderzoek aangewezen:


 • Ouderdomspathologie (Vb.: dementie-screening)*
 • Concentratie- en aandachtsproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Problemen op school- of met werkprestatie
 • Taal- of spraakstoornis
 • Stoornis in de waarneming
 • Veranderingen in het gedrag of persoonlijkheid
 • Gedragsproblemen  (Vb.: ADHD)
 • NAH, Niet aangeboren hersenletsels (Vb.: CVA, infectie, tumor...)*Neuropsychologisch onderzoek bij vermoeden dementie terugbetaald
Het RIZIV zal het neuropsychologisch onderzoek in het kader van een vermoeden van dementie terugbetalen vanaf 1 april 2011. Het onderzoek zal aangerekend kunnen worden door een neuroloog, geriater of psychiater. Wettelijk omschrijft men dit als volgt: “De verstrekking 477573 kan voor de technische uitvoering worden toevertrouwd aan een gekwalificeerd helper met speciale kennis in de neuropsychologie die samenwerkt als gekwalificeerde helper volgens de bepalingen van het artikel 1, § 4bis, I, en II, B, 2, a) tot i), voor de bedoelde verstrekking.”