Stephanie Teoh

Klinische Psycholoog & Neuropsycholoog

EMDR Therapeut

Neuropsychologische diagnostiek:

Deze is afhankelijk van de vraagstelling en klachten van het individu.


Mogelijke opties zijn:


Dementie-screening *

 • Concentratie- en aandachtsonderzoek
 • Geheugenonderzoek
 • Onderzoek naar taal en spraak
 • Onderzoek naar waarneming en ruimtelijk inzicht
 • ADHD-testing
 • Intelligentie-onderzoek
 • Onderzoek naar reactie en werktempo

 • Onrechtstreekse samenhang met eveneens mogelijk:

 • Psychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek

 • Neuropsychologische cognitieve revalidatie:

 • Aandachtstraining
 • Geheugentraining


 • *Neuropsychologisch onderzoek bij vermoeden dementie terugbetaald
  Het RIZIV zal het neuropsychologisch onderzoek in het kader van een vermoeden van dementie terugbetalen vanaf 1 april 2011. Het onderzoek zal aangerekend kunnen worden door een neuroloog, geriater of psychiater. Wettelijk omschrijft men dit als volgt: “De verstrekking 477573 kan voor de technische uitvoering worden toevertrouwd aan een gekwalificeerd helper met speciale kennis in de neuropsychologie die samenwerkt als gekwalificeerde helper volgens de bepalingen van het artikel 1, § 4bis, I, en II, B, 2, a) tot i), voor de bedoelde verstrekking.”

  Klik hier voor de tekst uit het staatsblad.