Stephanie Teoh

Klinische Psycholoog & Neuropsycholoog

EMDR Therapeut

Psychologische begeleiding & Psychotherapie

"Begeleiding & Therapie" zijn een ruim begrip, bovendien is het onderscheid binnen de psychologische setting niet altijd even duidelijk. Algemeen omvat het het verwerken van emotionele of feitelijke problemen, om het verbeteren van je vermogens om zelf je problemen te beperken, op te lossen of te vermijden. Het gaat om een behandeling vanuit een therapeutisch model over het functioneren van de menselijke geest. Dit alles gebeurt vanuit het individu en zijn kader door middel van onder andere ondersteunende gesprekken, psycho-educatie, structuurverlening, training, expressie... . Hier zijn de psychotherapeutische interventies veelal cognitief- gedragstherapeutisch onderbouwd, zie dus ook mindfulness, meditatie.... Wat kort wil zeggen dat om het even welk probleem, individu of kader... de verwerking in het verleden ligt en de oplossing in het heden ligt, in de krachten van het individu en er gewerkt wordt met de welonderzochte samenhang tussen gedachten, gedrag en zijn omgeving.


Lees zeker de informatie onder ‘over mezelf’ voor meer informatie over mijn therapeutische technieken.


EMDR therapie

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een erkende en wetenschappelijk onderzochte benadering die werd ontwikkeld door Dr Francine Shapiro. Waar EMDR vroeger vooral bekend werd voor de behandeling van trauma, wordt er tegenwoordig ook meer en meer onderzoek uitgevoerd naar andere menselijke problemen zoals angst, dwang, verslaving, burn-out, depressie en psychose (bron:www.EMDR-Belgium.be).


Psychologisch testonderzoek

Psychologisch testonderzoek of diagnostiek is een cruciale werkzaamheid van elke psycholoog. Het omvat het identificeren van klachten, problemen, gedragspatronen, interactiepatronen... en hun mogelijke oorzaken. Het is dan ook logisch dat de diagnostische fase ook voorkomt tijdens psychologische begeleiding en psychotherapie. Maar psychologische diagnostiek is ook mogelijk op een specifieke vraag, zoals bijvoorbeeld een vraag naar persoonlijkheidsonderzoek.

Onder het tabblad 'Neuropsychologie' vindt u meer opties wat betreft mogelijke testings.